Tavsiye Psikolog
Maltepe Psikolog

Maltepe ilçesindeki psikologlar

(o^^)o

Şu anda arattığınız bölgeye kayıtlı herhangi bir psikolog mevcut değil.


Ruh bilimi olan psikolojinin uygulayıcıları olarak kabul edilen psikologlar, insanların karşılaştıkları kendilerine ya da dış etkenlere ait problemleri belirleyip bunların çözülebilmesi adına bir yol oluşturarak sorunların giderilmesini sağlarlar. İnsanlar bir psikolog yardımına ihtiyaç duyduklarına karar verdikleri anda kendileri için en uygun seçeneğe yönelmeleri, sorunlarının hızlı ve kalıcı şekilde çözülebilmesi için oldukça önemlidir. Maltepe psikolog destek için psikolog seçmeden önce psikoloğun yol göstermesi son derece değerlidir. Bunun hesaba katılarak seçim yapılması başarılı bir terapi sağlayacaktır. Klasik anlayışın aksine tedavi sürecine de katılım sağlarlar ve etkin olurlar. Ölçme değerleme sürecinden elde ettikleri verilerle sürece yön verirler ve danışana yol gösterirler. Klasik yaklaşım ya da algılanın dışında soruna ortak olup sorunun ortadan kalması için en az danışan kadar çaba gösterirler ve danışanın da çabalaması için ona gerekli enerjiyi vermeye gayret ederler.

Terapi yöntemleri nelerdir?

Öncelikle psikolojik yardım şekline karar verilmelidir. Günümüzde oldukça popüler olan onlineterapi ve yüz yüze terapiden birisi seçilip ona göre bir yol haritası belirlenmelidir. Online terapi insanlara ev ortamında bilgisayar, tablet ya da telefon yardımıyla daha rahat bir ortamda sorunlarının çözülmelerine imkan verdiği için danışanların şu anda sıkça kullandıkları bir yöntemdir. Bunun dışında klasikterapi de günümüzde hala en geçerli terapi yöntemi olarak varlığını devam ettirmektedir.

Terapi yöntemi seçilip bununla ilgili karar verildikten sonra ön görüşme yapma imkânı olan yerlerin seçilmesi önerilmektedir. Ön görüşme yapabilme imkânı danışana psikolog ile arasında bir bağ kurma şansı sunmaktadır. Bunun dışında telefonla yapılacak bir ön görüşme de danışan ve psikolog arasında bir köprü kurma açısından önemli olacaktır.

Öncelikle seçim yapmadan önce karşıdaki danışma imkânı alınacak psikoloğun eğitimi sertifika ve diplomaları hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Ayrıca günümüzde internet de bu konuda oldukça önemli bir bilgi kaynağıdır ve danışılacak psikolog hakkında neredeyse tüm bilgilere ulaşılabilecek bir kaynaktır.

Maltepe Psikolojik Destekte Lokasyon Seçimi

Lokasyon ve ulaşım da terapi için oldukça belirleyici bir sebep olacağından, danışan olarak başvurulacak kurum ya da İstanbul psikolog ararken mesafenin de hesaplanması tavsiye edilmektedir.  Maltepe psikolog gibi anahtar sözcüklerin de oldukça yararı olacaktır. İnternet sizi doğru kaynaklara ve doğru eğitim almış kişilere ulaştıracaktır. Maltepe psikolog randevusu almak için Tavsiye Psikolog resmi internet sitesini de kullanabilirsiniz.

Psikologlar danışanlarını eğitimini aldıkları ve mezun oldukları yüksek lisans ve sertifika programları ile desteklediği birikimleri ile değerlendirir ve sorunun çözümüne, kaynağına yönelik değerlendirmeler yaparak sorunun çözülmesi için danışana uygun bir yol çizerler. Sorunun belirlenmesi, sorunun derinine inmek oldukça önemli bir konudur. Klasik psikolog tanımının aksine psikologlar sadece karşılarındaki danışanlarını dinleyen kişiler değillerdir. Psikologlar karşılarındaki danışanlarını dinler, onların sorunlarının derinine iner, bilinen test ve değerleme yöntemlerini uygularlar. Tüm bunlar sonucunda belirledikleri yolları da danışanın hayatına geçirmesini sağlarlar.